Young talent

Meer divers talent binnenhalen, opleiden en naar het werkveld laten uitstromen
Het belangrijkste doel van het Young Talent programma van Diversity Works: het vergroten van de instroom van een grotere diversiteit aan studenten in logistieke (hbo-) opleidingen. Daarnaast willen we dat deze diversere groep ook daadwerkelijk in de logistiek gaat werken om de diversiteit van het logistieke werkveld te vergroten.

Op dit moment zien we bijvoorbeeld een disbalans op het gebied van o.a. gender en nationaliteit van studenten binnen de logistieke hbo-opleidingen. Dat kan komen doordat de sector onvoldoende bekend is, maar het kan ook komen door het ‘stoffige’ imago dat de logistiek – volkomen onterecht – nog steeds heeft.

Er liggen mooie kansen want divers samengestelde teams presteren en functioneren beter. Met onderzoek willen we inzicht krijgen in de achtergronden van deze disbalans. Die inzichten zijn daarnaast ook belangrijk voor het vergroten van de effectiviteit van imagocampagnes die op de planning staan.

Agenda

Wat gaan we doen in 2022?
Om inzicht te krijgen in de diversiteit binnen logistieke opleidingen en te begrijpen wat de oorzaken daarvan zijn, voeren we een diversiteitsscan uit bij hbo-opleidingen. Om dit te realiseren, werkt Diversity Works actief samen met onder andere het Landelijk Platform Logistiek (LPL), waarin logistieke hbo-opleidingen zijn vertegenwoordigd, de studenten van deze opleidingen en het Centre of Expertise KennisDC Logistiek.

Samen met het LPL willen we een imago- en instroom campagne uitrollen om een diversere instroom in de logistieke opleidingen te realiseren. Zo krijgen vrouwelijke studenten (rolmodellen) een belangrijke rol in die campagne op het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Daarnaast werken we aan een instrument om diversiteit binnen organisaties in het werkveld te meten en om inzichtelijk te maken wat jong talent belangrijk vindt ten aanzien van diversiteit en het verbeteren ervan. Bij de ontwikkeling van dit instrument worden studenten betrokken.
Denk met ons mee
link