Young talent

Meer divers talent binnenhalen, opleiden en naar het werkveld laten uitstromen
Het belangrijkste doel van het Young Talent programma van Diversity Works: het vergroten van de instroom van een grotere diversiteit aan studenten in logistieke (hbo-) opleidingen. Daarnaast willen we dat deze diversere groep ook daadwerkelijk in de logistiek gaat werken om de diversiteit van het logistieke werkveld te vergroten.

Op dit moment zien we bijvoorbeeld een disbalans op het gebied van o.a. gender en nationaliteit van studenten binnen de logistieke hbo-opleidingen. Dat kan komen doordat de sector onvoldoende bekend is, maar het kan ook komen door het ‘stoffige’ imago dat de logistiek – volkomen onterecht – nog steeds heeft.

Er liggen mooie kansen want divers samengestelde teams presteren en functioneren beter. Met onderzoek willen we inzicht krijgen in de achtergronden van deze disbalans. Die inzichten zijn daarnaast ook belangrijk voor het vergroten van de effectiviteit van imagocampagnes die op de planning staan.
link