Ons privacy statement

Uw privacy is belangrijk voor ons. Diversity Works hanteert een streng privacy beleid, welke geheel voldoet aan de algemene verordening gegevensbescherming.

Wij beschermen de privacy van de informatie die u aan ons verstrekt en behandelen deze informatie altijd vertrouwelijk. Hieronder kunt u in onze privacy statement lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Gebruik van uw gegevens

Wanneer u zich via de website bij Diversity Works aanmeldt, worden uw gegevens bewaard zodat we u kunnen benaderen voor evenementen indien hiervoor toestemming is gegeven. Bij aanmelding voor het mentorprogramma, worden de gegevens gebruikt om u voor te stellen bij mentoren of mentees, door middel van het aanmeldformulier met toelichting. Dit wordt uitsluitend na uw toestemming gedaan.

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

De persoonsgegevens omvatten uw:

Contactgegevens, inclusief naam, email en telefoonnummer
Persoonsgegevens waaronder leeftijd, regio en werkervaring

Gegevensverwerking en beveiliging
Diversity Works is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van verkregen persoonsgegevens en geeft uitsluitend inzicht in deze gegevens aan hiertoe bevoegde medewerkers. Deze medewerkers dienen zich te houden aan een geheimhoudingsbeding. Diversity Works heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of verlies. Hoofdverantwoordelijke voor het bewaken van deze gegevens is: Audrey Toren.

Verstrekken gegevens aan derden
Diversity Works verstrekt gegevens uitsluitend aan mentoren of mentees zoals onder punt 1 omschreven, teneinde onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Diversity Works is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze partijen. Diversity Works aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door uw verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde mentoren of mentees, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven. Diversity Works zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Bewaartermijn

Diversity Works bewaart de door u ingezonden gegevens voor maximaal 3 jaar. Deze gegevens gebruiken wij zodat u kunnen benaderen voor door ons georganiseerde evenementen. Indien u akkoord gaat met de privacy statement geeft u toestemming om deze gegevens maximaal 3 jaar na inschrijving te bewaren en contact met u op te nemen.

Verwijderen of een klacht?

U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens te laten verwijderen of aanpassingen door te voeren. Wanneer u wenst uit de database verwijderd te worden, of wanneer u vragen heeft over de bedrijfsvoering omtrent uw privacy kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke gegevensbescherming: Audrey Toren via audrey@diversityworks.eu.

Verplichting

Wanneer u niet akkoord gaat met onze privacy statement, kunnen wij u helaas niet opnemen in onze database en kunnen wij u niet benaderen voor evenementen of deelname aan programma's.

COOKIEBELEID

Onze site maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (o.a. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari) op de harde schrijf of in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd worden.


Welke cookies gebruiken wij?

De website van Diversity Works maakt enkel gebruik van functionele en analytics cookies. Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en het analyseren van browsergedrag voor het verbeteren van de website. Deze gegevens zijn volledig anoniem en zullen niet worden doorgespeeld naar andere partijen. Wij maken geen gebruik van marketing cookies.

Onderstaand worden de gebruikte Analytische cookies beschreven.

Cookie
Doel
Opslagperiode
_gat

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.

1 minuut
_gid

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

24 uur
_ga

Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

2 jaar
Cookies in- en uitschakelen

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser. Kijk voor meer informatie op de website van uw internetbrowser.