Miranda Vodegel

“Wat een goed initiatief”, dacht ik toen ik hoorde van Diversity Works. Als manager van het KennisDC Logistiek Gelderland bij de HAN kom ik met veel logistieke bedrijven en studenten in contact. De man-vrouw verhouding binnen de logistieke sector is volledig uit balans. Een pijnlijk gegeven, omdat we weten dat divers samengestelde teams juist beter presteren en functioneren. Het is de hoogste tijd dat we ons binnen de wereld van logistieke opleidingen hard maken voor meer diversiteit. Ik zie kansen om wat aan de instroom te doen door niet alleen te kijken naar het imago van de logistiek, maar ons ook te richten op de diverse sectoren waarin logistieke processen van belang zijn.

Vrouwelijk talent binnenhalen, opleiden en naar het werkveld laten uitstromen. Dat is de missie waarmee ik het Young Talent programma van Diversity Works zal bestieren, samen met mijn collega Nienke Hofstra.