Elise Gerritsen

Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf en Projectleider Logistics Valley Rivierenland

"Supply Chain en Logistiek is al 25 jaar mijn wereld. Een inspirerende en dynamische wereld waarin behoefte is aan meer diversiteit. Om antwoord te geven op de complexe vraagstukken van vandaag hebben we verschillende visies, vaardigheden en achtergronden nodig. Dat ontstaat niet vanzelf. Het doorbreken van vaste patronen en systemen in onze sector vraagt nog steeds om structurele aandacht en actie.

Met Diversity Works willen we die actie brengen. Op een duurzame, praktische en laagdrempelige manier. Ik merk nog elke dag dat diversiteit en inclusie een complex en wat beladen onderwerp is. We zijn bang om fouten te maken of onbewust anderen voor het hoofd te stoten en dat maakt het lastig om stappen te zetten. Met Diversity Works willen we die beladenheid eraf halen. Door ruimte en vertrouwen te bieden om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. En met wijsheid, compassie en zakelijke nuchterheid invulling te geven aan nieuwe fundamenten. In denken en doen. Mijn ambitie is om van Diversity Works het centrum voor diversiteit en inclusie voor de sector te maken.''