Audrey Kistemaker

"Bij SCM Executives ben ik verantwoordelijk voor IT en Marketing. Vanuit deze rol ben ik gevraagd om te zorgen voor de website en marketing binnen Diversity Works. Een hele eer. Ik draag graag mijn steentje bij om diversiteit en inclusie meer onder de aandacht te brengen!

Als IT’er was ik eraan gewend geraakt om de enige vrouw in een team te zijn. Ik zag dat ook wel als mijn kracht. Bepaalde taken lagen mij beter dan mijn mannelijke collega’s. Dácht ik dat ik wist hoe het eraan toegaat in een mannenwereld. Bij SCM Executives zie ik dat er in de logistiek nog veel meer werk te doen is op het gebied van gendergelijkheid en diversiteit.

Ik geloof erin dat juist die diversiteit je team zoveel beter maakt. Je organiseert je eigen tegenspraak, vult elkaar aan, zorgt voor andere invalshoeken. Van huis uit weet ik – ik heb een Surinaamse vader - hoe rijk die verschillende invloeden en invalshoeken je maken.

Voor mij is diversiteit heel gewoon. En ik zie het als iets heel positiefs. Met Diversity Works wil ik dan ook laten zien dat je vrouw-zijn, of je achtergrond juist je kracht is!''